AZİMUT PORTFÖY YONCA SERBEST ÖZEL FON

PYF

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
207.008.135
475.774.671
514.040.294
940.452.197
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
578.411
401.324
5.406.816
18.095.234
Net Varlık Değeri
206.429.724
475.373.347
508.633.478
922.356.963

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
-261.253
209.274.261
131.612.116
422.142.056
Esas Faaliyet Giderleri
-309.020
-3.865.754
-6.645.341
-7.555.839
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
-570.273
205.408.507
124.966.775
414.586.217
Net Dönem Kârı (Zararı)
-570.273
205.408.507
124.966.775
413.723.509

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır