AZİMUT PORTFÖY KZY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

PTG

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
51.644.300
92.295.680
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
41.659
71.793
Net Varlık Değeri
51.602.641
92.223.887

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
1.914.109
42.841.496
Esas Faaliyet Giderleri
-114.269
-595.769
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
1.799.840
42.245.727
Net Dönem Kârı (Zararı)
1.799.840
42.245.727

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır