OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. UFUK KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

OG2

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
460.989.233
1.027.686.624
2.680.641.346
4.009.299.398
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
5.034.709
11.412.551
33.881.262
38.216.467
Net Varlık Değeri
455.954.524
1.016.274.073
2.646.760.084
3.971.082.931

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
49.123.187
566.129.888
1.643.824.443
1.346.660.889
Esas Faaliyet Giderleri
-5.289.243
-5.810.339
-13.338.432
-22.338.042
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
43.833.944
560.319.549
1.630.486.011
1.324.322.847
Net Dönem Kârı (Zararı)
43.833.944
560.319.549
1.630.486.011
1.324.322.847

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır