NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EGÇ KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

NUE

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Varlıklar
15.873.454
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
28.609
Net Varlık Değeri
15.844.845

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
11.447.790
Esas Faaliyet Giderleri
-52.945
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
11.394.845
Net Dönem Kârı (Zararı)
11.394.845

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır