AK PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

LHP

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
833.051.682
2.812.125.340
8.266.203.926
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
10.066.843
2.871.814
7.688.247
Net Varlık Değeri
822.984.839
2.809.253.526
8.258.515.679

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
229.431.485
734.244.348
2.637.278.750
Esas Faaliyet Giderleri
-2.873.036
-20.568.009
-56.217.506
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
226.558.449
713.676.339
2.581.061.244
Net Dönem Kârı (Zararı)
226.558.449
713.676.339
2.581.061.244

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır