İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON

IPJ

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
14.344.120
25.421.011
568.581.294
2.448.828.145
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
202.391
557.683
26.191.676
163.708.865
Net Varlık Değeri
14.141.729
24.863.328
542.389.618
2.285.119.280

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
-1.522.152
4.793.152
122.330.253
679.180.910
Esas Faaliyet Giderleri
-221.000
-479.865
-5.882.325
-24.986.774
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
-1.743.152
4.313.287
116.447.928
654.194.136
Net Dönem Kârı (Zararı)
-1.743.152
4.313.287
116.447.928
654.194.136

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır