İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOSPHORIST GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

IGI

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
14.160.866
17.322.100
24.931.434
41.326.832
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
50.254
54.655
142.291
38.270
Net Varlık Değeri
14.110.612
17.267.445
24.789.143
41.288.562

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
7.307.052
3.669.152
7.402.968
17.230.205
Esas Faaliyet Giderleri
-322.467
-512.319
-781.285
-830.785
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
6.984.585
3.156.833
6.621.683
16.399.420
Net Dönem Kârı (Zararı)
6.984.585
3.156.833
6.621.683
16.399.420

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır