GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

GTL

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
2.394.019.316
1.978.565.879
3.772.867.820
9.103.440.881
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
22.731.349
16.463.477
6.561.037
11.168.705
Net Varlık Değeri
2.371.287.967
1.962.102.402
3.766.306.783
9.092.272.176

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
312.555.974
255.160.055
626.366.430
1.044.334.975
Esas Faaliyet Giderleri
-23.786.691
-40.245.832
-59.169.857
-84.235.661
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
288.769.283
214.914.223
567.196.573
960.099.314
Net Dönem Kârı (Zararı)
288.769.283
214.914.223
567.196.573
960.099.314

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır