GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

GPU

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
87.944.356
110.214.901
196.157.434
159.883.586
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
850.509
6.707.141
1.689.136
5.725.771
Net Varlık Değeri
87.093.847
103.507.760
194.468.298
154.157.815

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
16.543.006
19.883.760
62.251.744
65.094.193
Esas Faaliyet Giderleri
-2.686.195
-2.032.817
-3.864.439
-3.820.399
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
13.856.811
17.850.943
58.387.305
61.273.794
Net Dönem Kârı (Zararı)
13.856.811
17.850.943
58.387.305
61.273.794

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır