GARANTİ PORTFÖY PRUVA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

GLP

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
100.349.671
156.411.424
240.968.809
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
43.600
58.335
95.911
Net Varlık Değeri
100.306.071
156.353.089
240.872.898

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
35.497.226
52.250.162
87.528.185
Esas Faaliyet Giderleri
-121.123
-550.243
-761.157
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
35.376.103
51.699.919
86.767.028
Net Dönem Kârı (Zararı)
35.376.103
51.699.919
86.767.028

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır