AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

GBL

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
145.818.705
663.462.883
908.667.666
997.250.074
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
272.878
1.678.302
1.527.411
1.591.935
Net Varlık Değeri
145.545.827
661.784.581
907.140.255
995.658.139

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
21.229.545
70.150.377
97.203.135
239.323.662
Esas Faaliyet Giderleri
-3.457.449
-6.958.868
-8.592.644
-13.828.760
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
17.772.096
63.191.509
88.610.491
225.494.902
Net Dönem Kârı (Zararı)
17.772.096
63.191.509
88.610.491
223.981.853

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır