FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

FIT

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
11.381.491
10.359.628
10.344.953
15.364.412
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
50.785
51.721
60.548
85.066
Net Varlık Değeri
11.330.706
10.307.907
10.284.405
15.279.346

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
4.258.636
2.460.487
4.063.151
2.006.197
Esas Faaliyet Giderleri
-614.081
-293.527
-310.533
-323.921
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
3.644.555
2.166.960
3.752.618
1.682.276
Net Dönem Kârı (Zararı)
3.644.555
2.166.960
3.752.618
1.682.276

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır