FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU

FFD

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
2.460.075
3.130.318
70.009.169
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
1.190
69.075
102.864
Net Varlık Değeri
2.458.885
3.061.243
69.906.305

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
13.231
2.334.980
4.116.069
Esas Faaliyet Giderleri
-1.422
-287.135
-654.610
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
11.809
2.047.845
3.461.459
Net Dönem Kârı (Zararı)
11.809
2.047.845
3.461.459

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır