AZİMUT PORTFÖY 16.0 SERBEST FON

FDZ

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
32.054.006
296.231.533
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
16.837
134.512
Net Varlık Değeri
32.037.169
296.097.021

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
-22.242.469
-144.643.572
Esas Faaliyet Giderleri
-81.501
-540.557
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
-22.323.970
-145.184.129
Net Dönem Kârı (Zararı)
-22.323.970
-145.184.129

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır