DENİZ PORTFÖY BADE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

DDE

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
40.822.469
52.577.997
87.250.804
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
36.997
1.873.101
44.442
Net Varlık Değeri
40.785.472
50.704.896
87.206.362

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
4.468.530
16.578.212
36.396.589
Esas Faaliyet Giderleri
-118.233
-2.081.001
-300.167
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
4.350.297
14.497.211
36.096.422
Net Dönem Kârı (Zararı)
4.350.297
14.497.211
36.096.422

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır