ATA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON

AVC

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
860.186
9.502.174
50.867.387
166.440.107
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
12.672
3.859.135
87.977
7.941.206
Net Varlık Değeri
847.514
5.643.039
50.779.410
158.498.901

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
-5.734.817
56.538.629
17.950.035
106.078.381
Esas Faaliyet Giderleri
-249.445
-361.413
-645.141
-1.963.288
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
-5.984.262
56.177.216
17.304.894
104.115.093
Net Dönem Kârı (Zararı)
-5.984.262
56.177.014
17.304.894
104.115.093

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır