AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

AJE

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
1.427.064
183.336.476
584.206.377
192.997.227
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
9.669
172.173
32.152.743
10.806.922
Net Varlık Değeri
1.417.395
183.164.303
552.053.634
182.190.305

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
-86.427
23.774.815
98.157.179
109.861.453
Esas Faaliyet Giderleri
-17.939
-1.566.365
-22.354.106
-2.866.673
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
-104.366
22.208.450
75.803.073
106.994.780
Net Dönem Kârı (Zararı)
-104.366
22.208.450
75.803.073
106.994.780

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır