ATLAS PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

AHN

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
34.607.851
35.724.980
42.364.167
55.929.733
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
75.178
74.355
2.834.518
100.226
Net Varlık Değeri
34.532.673
35.650.625
39.529.649
55.829.507

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
6.810.701
10.821.654
12.721.655
23.984.116
Esas Faaliyet Giderleri
-519.194
-601.239
-2.555.066
-663.610
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
6.291.507
10.220.415
10.166.589
23.320.506
Net Dönem Kârı (Zararı)
6.291.507
10.220.415
10.166.589
23.320.506

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır