AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON

AHH

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
0
10.160.261
81.371.370
164.071.419
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
0
6.911
27.988
85.496
Net Varlık Değeri
0
10.153.350
81.343.382
163.985.923

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
706.633
5.125.713
4.774.435
40.894.027
Esas Faaliyet Giderleri
-30.158
-60.329
-76.391
-455.567
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
676.475
5.065.384
4.698.044
40.438.460
Net Dönem Kârı (Zararı)
676.475
5.065.384
4.698.044
40.438.460

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır