AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

AFV

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
94.429.353
294.131.409
268.442.394
599.632.956
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
773.424
1.239.540
1.357.715
7.912.831
Net Varlık Değeri
93.655.929
292.891.869
267.084.679
591.720.125

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
24.951.027
118.335.339
59.535.253
323.915.342
Esas Faaliyet Giderleri
-3.328.876
-4.076.500
-6.433.544
-17.317.945
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
21.622.151
114.258.839
53.101.709
306.597.397
Net Dönem Kârı (Zararı)
21.622.151
114.258.839
53.101.709
306.597.397

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır