MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YENİLİKÇİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

MGS

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
32.661.203
80.989.613
123.375.874
381.607.058
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
525.000
500.000
0
221.348
Net Varlık Değeri
32.136.203
80.489.613
123.375.874
381.385.710

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
608.456
35.992.193
30.838.868
202.136.046
Esas Faaliyet Giderleri
-2.603.093
-2.638.783
-2.952.607
-4.126.210
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
-1.994.637
33.353.410
27.886.261
198.009.836
Net Dönem Kârı (Zararı)
-1.994.637
33.353.410
27.886.261
198.009.836

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır