AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

GTF

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
106.336.879
123.077.565
72.384.341
151.476.519
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
10.107.204
3.239.765
3.158.088
3.335.229
Net Varlık Değeri
96.229.675
119.837.800
69.226.253
148.141.290

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
13.316.922
24.820.561
11.419.879
25.128.673
Esas Faaliyet Giderleri
-1.607.901
-2.178.298
-1.709.749
-2.344.837
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
11.709.021
22.642.263
9.710.130
22.783.836
Net Dönem Kârı (Zararı)
11.709.021
22.642.263
9.710.130
22.783.836

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır