WAM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

XXZ
Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
Süresiz
İletişim Adresi
Teşvikiye Mah. Teşvikiye Cad. AVM Blok No:12 İç Kapı No:108 Şişli, İstanbul
Elektronik Posta Adresi
turker.tekten@wamportfoy.com
Bağımsız Denetim Kuruluşu
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
Yatırımcılara Duyurular
Fon İçtüzüğü
Güncel İhraç Belgesi
Yatırımcı Bilgi Formu
Fon Unvan Değişiklikleri
Risk Ölçüm Esasları
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Can İkinci
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
can.ikinci@wamportfoy.com
+90 212 373 3006
Türker Tekten
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı
turker.tekten@wamportfoy.com
+90 212 373 3007
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri