AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AGESA EMEKLİLİK TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

TAV
Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
Fonun süresi ilk katılma payı satışı tarihinden itibaren başlar ve Tasfiye Dönemi dahil 15 (onbeş) yıldır. Fon süresinin son 5 (beş) yılı tasfiye dönemidir.
İletişim Adresi
Sabancı Center 4. Levent İstanbul
Elektronik Posta Adresi
info@akportfoy.com.tr
Bağımsız Denetim Kuruluşu
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
Yatırımcılara Duyurular
Fon İçtüzüğü
Güncel İhraç Belgesi
Yatırımcı Bilgi Formu
Fon Unvan Değişiklikleri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Gönül MUTLU
Fon Müdürü
gonul.mutlu@akbank.com
0262 686 3526
Aret A. Boncuk
Bölüm Başkanı
aret.boncuk@akportfoy.com.tr
0212 385 2784
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri