Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
SÜRESİZDİR
İletişim Adresi
Saray Mahallesi, Dr.Adnan Buyukdeniz Caddesi, No:6, Kat:10, 34768 Ümraniye - İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
info@albarakaportfoy.com.tr
Bağımsız Denetim Kuruluşu
REPORT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı
ALBARAKA PORTÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FONU
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
KATILIM ŞEMSİYE FONU
Yatırımcılara Duyurular
Şemsiye Fon İçtüzüğü
Güncel İzahname
Yatırımcı Bilgi Formu
Fon Unvan Değişiklikleri
Risk Ölçüm-Değerleme Esasları
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Meriç ILGAZ
Mali ve İdari İşler Koordinatörü
mericilgaz@albarakaportfoy.com.tr
0216 666 00 64
Hasan SEVENCAN
Mali ve İdari İşler Müdürü
hsevencan@albarakaportfoy.com.tr
0216 666 00 55
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri