ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 3DOTS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

R3P
Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
15 Yıl
İletişim Adresi
Elektronik Posta Adresi
Bağımsız Denetim Kuruluşu
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri