BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

PRS
Kurucunun Unvanı
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
Fonun Süresi
Süresiz
İletişim Adresi
Meclisi Mebusan Cad.No.57 Fındıklı Beyoğlu
Elektronik Posta Adresi
info@cardif.com.tr
Bağımsız Denetim Kuruluşu
Yatırımcılara Duyurular
Fon İçtüzüğü
Güncel İzahname
Tanıtım Formu
Fon Unvan Değişiklikleri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Kübra Eskiçırak
Fon Kurulu Üyesi
kubra.eskicirak@cardif.com
2123193200
Banu Büyükoğuz
Fon Kurulu Üyesi
banu.buyukoguz@cardif.com
2123193200
Elif Bakır Bakanay
Fon Denetçisi
elif.bakirbakanay@cardif.com
2123193200
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri