AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON

ONN
Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
Süresiz
İletişim Adresi
Kore Şehitleri Cad. No:8/1 Şişli/İstanbul
Elektronik Posta Adresi
info@aktifportfoy.com.tr
Bağımsız Denetim Kuruluşu
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı
AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
SERBEST
Yatırımcılara Duyurular
Şemsiye Fon İçtüzüğü
Güncel İzahname
Yatırımcı Bilgi Formu
Fon Unvan Değişiklikleri
Risk Ölçüm-Değerleme Esasları
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Gözde Bartın
Satış ve Pazarlama Direktörü
gozde.bartin@aktifportfoy.com.tr
02123408096
Rasim Dönmez
Satış ve Pazarlama Uzman Yardımcısı
rasim.donmez@aktifportfoy.com.tr
02123408223
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri