FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NAR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

NRF
Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
Fon?un süresi tasfiye dönemi dahil 7 (yedi) yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışı tarihi ile başlar. Fon süresinin son 2 (iki) yılı tasfiye dönemidir.
İletişim Adresi
Ömer Avni Mahallesi İnönü Caddesi Devres Han No:50 İç Kapı No:2 Kat: B2 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
operasyon@foneriaportfoy.com.tr
Bağımsız Denetim Kuruluşu
İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
Yatırımcılara Duyurular
Fon İçtüzüğü
Yatırımcı Bilgi Formu
Fon Unvan Değişiklikleri
Risk Ölçüm Esasları
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Kadir ALTUNOK
Genel Müdür Yardımcısı/Portföy Yöneticisi
dealing@foneriaportfoy.com.tr
0212 706 84 74 -1005
Mehmetali PALAZ
Alternatif Fonlar İş Geliştirme Uzmanı
operasyon@foneriaportfoy.com.tr
0212 706 84 74 -1007
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri