AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

MTS
Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
SÜRESİZ
İletişim Adresi
Kore Şehitleri Cad. No:8/1 34394 Şişli/İstanbul
Elektronik Posta Adresi
info@aktifportfoy.com.tr
Bağımsız Denetim Kuruluşu
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı
AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
FON SEPETİ FONU
Yatırımcılara Duyurular
Şemsiye Fon İçtüzüğü
Güncel İzahname
Yatırımcı Bilgi Formu
Fon Unvan Değişiklikleri
Risk Ölçüm-Değerleme Esasları
Performans Ücreti Esasları
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Gözde Bartın
Satış Pazarlama ve Ürün Geliştirme Direktörü
gozde.bartin@aktifportfoy.com.tr
0212 340 80 96
Rasim Dönmez
Satış Pazarlama ve Ürün Geliştirme Uzman Yardımcısı
rasim.donmez@aktifportfoy.com.tr
0212 340 82 23
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri