MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. T-FON GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

MAT
Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
10 YIL
İletişim Adresi
Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule2 Kat2 34330 Levent İstanbul
Elektronik Posta Adresi
info@maxisgs.com
Bağımsız Denetim Kuruluşu
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri