KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.YENİLİKÇİ VE İLERİ TEKNOLOJİLER KATILIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

KGK
Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
Fon'un süresi tasfiye dönemi dahil 10 (on) yıl 6 (altı) aydır.
İletişim Adresi
İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul
Elektronik Posta Adresi
info-tkf@kalkinma.com.tr
Bağımsız Denetim Kuruluşu
SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri