KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KALKINMA ODTÜ TEKNOKENT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

KG1
Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
Fon'un süresi tasfiye dönemi dahil 10 (on) yıl 6 (altı) aydır.
İletişim Adresi
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul
Elektronik Posta Adresi
info-tkf@kalkinma.com.tr
Bağımsız Denetim Kuruluşu
SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
Yatırımcılara Duyurular
Fon İçtüzüğü
Güncel İhraç Belgesi
Yatırımcı Bilgi Formu
Fon Unvan Değişiklikleri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Sercan SARI
Müdür
sercan.sari@kalkinma.com.tr
+90 216 636 4111
Şükriye Akalan ÜNAL
Yönetici Yardımcısı
sukriye.unal@kalkinma.com.tr
+90 216 636 4145
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri