İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AGRO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

IRP
Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
Fon süresi ilk katılma payı satış tarihinden başlamak üzere 7 yıldır. Bu sürenin son 2 yılı tasfiye dönemidir.
İletişim Adresi
İş Kuleleri Kule 1 Kat 7 4. Levent İstanbul
Elektronik Posta Adresi
destek@isportfoy.com.tr
Bağımsız Denetim Kuruluşu
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
Yatırımcılara Duyurular
Fon İçtüzüğü
Güncel İhraç Belgesi
Yatırımcı Bilgi Formu
Fon Unvan Değişiklikleri
Risk Ölçüm Esasları
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Gökçe Kıncal
Dağıtım Kanalı Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı
destek@isportfoy.com.tr
0850 290 31 73
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri