AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

HET
Kurucunun Unvanı
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Fonun Süresi
Fon Süresiz Olarak Kurulmuştur
İletişim Adresi
Meclisi Mebusan Caddesi no:15 Salıpazarı/İstanbul
Elektronik Posta Adresi
fon.bes@axasigorta.com.tr
Bağımsız Denetim Kuruluşu
Yatırımcılara Duyurular
Fon İçtüzüğü
Güncel İzahname
Tanıtım Formu
Fon Unvan Değişiklikleri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Cengiz KILIÇ
Müdür
cengiz.kilic@axasigorta.com.tr
0 212 334 24 24
Aylin YILDIZ
Müdür Yardımcısı
aylin.yildiz@axasigorta.com.tr
0 212 334 24 24
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri