HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

HEH
Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
SÜRESİZ
İletişim Adresi
Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Elektronik Posta Adresi
pazarlama@hedefportfoy.com.tr
Bağımsız Denetim Kuruluşu
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
Serbest Şemsiye Fon
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri