INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

GAF
Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
SÜRESİZ
İletişim Adresi
Esas Maltepe Ofis Park Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21 Kat:11 Maltepe /İstanbul
Elektronik Posta Adresi
gedikportfoy@gedik.com
Bağımsız Denetim Kuruluşu
ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı
Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Yatırımcılara Duyurular
Şemsiye Fon İçtüzüğü
Güncel İzahname
Yatırımcı Bilgi Formu
Fon Unvan Değişiklikleri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Hasan Halim ÇUN
Genel Müdür
hcun@gedik.com
216 453 00 00
Serdar GÜRSOY
Portföy Yöneticisi
sgursoy@gedik.com
216 453 00 00
Nalan YETİŞ
Mali İşler Sorumlusu
nkursun@gedik.com
216 453 00 00
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri