AZİMUT PYŞ EB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

FYB
Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
Süresizdir
İletişim Adresi
Büyükdere Cad. Kempinski Residence Astoria B kule K:9 34394 Esentepe Şişli/İstanbul
Elektronik Posta Adresi
info@azimutportfoy.com
Bağımsız Denetim Kuruluşu
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı
AZİMUT PORTÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
Serbest Şemsiye Fon
Yatırımcılara Duyurular
Şemsiye Fon İçtüzüğü
Güncel İzahname
Yatırımcı Bilgi Formu
Fon Unvan Değişiklikleri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Abdullah Selim Kunt
Portföy Yöneticisi
info@azimutportfoy.com
0212 244 62 00
Onursal Gökal
Portföy Yönetici Yardımcısı
info@azimutportfoy.com
0212 244 62 00
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri