Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
Fonun Kurulu Olduğu Ülke
Fon Temsilcisinin Ünvanı
KAP TEST A.Ş.
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri