DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

DBK
Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
SÜRESİZDİR
İletişim Adresi
Büyükdere Cad. No:141, 34394 Esentepe, Şişli İstanbul
Elektronik Posta Adresi
FonHizmet@denizbank.com
Bağımsız Denetim Kuruluşu
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
DENİZ PORTFÖY A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU
Yatırımcılara Duyurular
Şemsiye Fon İçtüzüğü
Güncel İzahname
Yatırımcı Bilgi Formu
Fon Unvan Değişiklikleri
Risk Ölçüm-Değerleme Esasları
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Ebru UÇARER
Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Şirket Genel Müdür Yrd.
Ebru.Ucarer@denizbank.com
212 348 51 33
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri