AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

ASJ
Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
SÜRESİZ
İletişim Adresi
Kore Şehitleri Cad. No:8/1 34394 Şişli/İstanbul
Elektronik Posta Adresi
info@aktifportfoy.com.tr
Bağımsız Denetim Kuruluşu
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı
AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU
Yatırımcılara Duyurular
Şemsiye Fon İçtüzüğü
Güncel İzahname
Yatırımcı Bilgi Formu
Fon Unvan Değişiklikleri
Risk Ölçüm-Değerleme Esasları
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Gözde Bartın
Satış Pazarlama ve Ürün Geliştirme Direktörü
gozde.bartin@aktifportfoy.com.tr
0212 340 80 96
Rasim Dönmez
Satış Pazarlama ve Ürün Geliştirme Uzman Yardımcısı
rasim.donmez@aktifportfoy.com.tr
0212 340 82 23
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri