HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

HHT
Kurucunun Unvanı
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Fonun Süresi
Fon süresiz olarak kurulmuştur.
İletişim Adresi
Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No: 20 Kat:2-3 34382 ŞİŞLİ /İstanbul
Elektronik Posta Adresi
info@halkemeklilik.com.tr
Bağımsız Denetim Kuruluşu
Yatırımcılara Duyurular
Fon İçtüzüğü
Güncel İzahname
Tanıtım Formu
Fon Unvan Değişiklikleri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Cumhur GÜLENSOY
Fon Yönetimi Müdürü
cumhur.gulensoy@halkemeklilik.com.tr
0 212 314 83 80
Alev SAĞIROĞLU
Fon Yönetimi Yönetmeni
alev.sagiroglu@halkemeklilik.com.tr
0 212 314 83 32
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri