Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
SÜRESİZ
İletişim Adresi
Cumhuriyet Mh. İlkbahar Sk No:1 Yakacık Kartal İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
gedikportfoy@gedik.com
Bağımsız Denetim Kuruluşu
ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı
Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Karma Şemsiye Fonu
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
Karma Şemsiye Fonu
Yatırımcılara Duyurular
Şemsiye Fon İçtüzüğü
Güncel İzahname
Yatırımcı Bilgi Formu
Fon Unvan Değişiklikleri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
LÜTFULLAH ÇAKMAK
FON OPERASYON
lcakmak@gedik.com
216 453 00 00 1246
NALAN KURŞUN
FON OPERASYON
nkursun@gedik.com
216 453 00 00 1146
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri