AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.

AYTMZ

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
1.162.712.097
1.188.294.725
1.984.550.553
4.318.264.023
Duran Varlıklar
880.172.101
865.764.692
901.847.237
1.174.953.500
Toplam Varlıklar
2.042.884.198
2.054.059.417
2.886.397.790
5.493.217.523
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.121.864.751
995.683.959
1.789.320.267
3.645.916.129
Uzun Vadeli Yükümlülükler
376.865.458
357.936.253
170.450.455
204.882.272
Toplam Yükümlülükler
1.498.730.209
1.353.620.212
1.959.770.722
3.850.798.401
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
544.153.989
700.439.205
926.627.068
1.642.419.122
Ödenmiş Sermaye
662.500.000
800.000.000
800.000.000
800.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
544.153.989
700.439.205
926.627.068
1.642.419.122
Toplam Kaynaklar
2.042.884.198
2.054.059.417
2.886.397.790
5.493.217.523

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
8.587.682.828
7.793.696.436
11.330.847.110
29.725.699.034
Satışların Maliyeti
-8.226.502.706
-7.452.152.994
-10.583.655.464
-28.393.334.012
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
361.180.122
341.543.442
747.191.646
1.332.365.022
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
361.180.122
341.543.442
747.191.646
1.332.365.022
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
164.178.660
127.905.010
216.768.277
794.128.677
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
166.953.929
140.707.566
263.092.766
952.305.181
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-66.868.240
28.456.589
261.114.925
593.403.130
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-52.728.612
17.192.962
228.127.530
725.303.500
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-52.728.612
17.192.962
228.127.530
725.303.500
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-52.728.612
17.192.962
228.127.530
725.303.500
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-96.767
123.116
-1.939.667
-9.511.446
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.825.379
17.316.078
226.187.863
715.792.054
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-52.825.379
17.316.078
226.187.863
715.792.054

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır