Fon
İhraç Sıra Numarası
Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı
Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKBİRİNCİ FON
------
------
------
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKINCI FON
------
------
------
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZALTINCI FON
1
Societe Generale
A (S&P)
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZDOKUZUNCU FON
1
Societe Generale
A (S&P)
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZSEKİZİNCİ FON
1
Societe Generale
A (S&P)
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZYEDİNCİ FON
1
Societe Generale
A(S&P)
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZBEŞİNCİ FON
1
Societe Generale
A (S&P)
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZDÖRDÜNCÜ FON
Goldman Sachs
BBB+ (S&P)
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON
1
Goldman Sachs
BBB+ (S&P)
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZÜÇÜNCÜ FON
1
Societe Generale
A (S&P)
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİSEKİZİNCİ FON
1
Societe Generale
A(Standard&Poor?s)
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİYEDİNCİ FON
1
Societe Generale
A(Standard&Poor?s)
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %120 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİBEŞİNCİ FON
1
Societe Generale
A(Standard&Poor?s)
AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİBİRİNCİ FON
1
COMMERZBANK
A-(SP)
AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİİKİNCİ FON
1
COMMERZBANK
A-(STANDARD POORS)
AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİÜÇÜNCÜ FON
1
Societe Generale
AK PORTFÖY %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ FON
1
Societe Generale
A(Standard&Poor?s)
AK PORTFÖY %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZBİRİNCİ FON
1
Goldman Sachs
BBB + ( S AND P )
AK PORTFÖY %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZUNCU FON
1
Societe Generale
A(Standard&Poor s)
İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %107 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İKİNCİ FON
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Saha-(TR) AA+
İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %107 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ FON
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Uzun vadeli (TR) AA+
Kısa vadeli (TR) A1+
İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %117 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BİRİNCİ FON
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Uzun vadeli(TR):AA+,
Kısa Vadeli(TR):A1+
İŞ PORTFÖY %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI DÖRDÜNCÜ FON
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Uzun vadeli (TR) AA+
Kısa vadeli (TR) A1+