Fon
İhraç Sıra Numarası
Talep Toplama Baş. Tarihi
Talep Toplama Bit. Tarihi
Yatırım Dönemi Baş. Tarihi
Yatırım Dönemi Bit. Tarihi
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKBİRİNCİ FON
1
06/07/2020
10/07/2020
13/07/2020
15/09/2021
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKINCI FON
1
06/07/2020
10/07/2020
13/07/2020
15/09/2021
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZALTINCI FON
1
06/03/2020
17/03/2020
18/03/2020
01/06/2021
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZDOKUZUNCU FON
1
13/04/2020
21/04/2020
22/04/2020
01/07/2021
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZSEKİZİNCİ FON
1
13/04/2020
21/04/2020
22/04/2020
01/07/2021
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZYEDİNCİ FON
1
06/03/2020
17/03/2020
18/03/2020
01/06/2021
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZBEŞİNCİ FON
1
06/12/2019
17/12/2019
18/12/2019
08/04/2021
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZDÖRDÜNCÜ FON
1
06/12/2019
17/12/2019
18/12/2019
08/04/2019
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON
1
30/09/2019
08/10/2019
09/10/2019
29/01/2021
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZÜÇÜNCÜ FON
1
30/09/2019
08/10/2019
09/10/2019
29/01/2021
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİSEKİZİNCİ FON
1
06/02/2019
07/02/2019
15/04/2020
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİYEDİNCİ FON
1
13/02/2019
14/02/2019
15/04/2020
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %120 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİBEŞİNCİ FON
------
------
------
------
------
AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİBİRİNCİ FON
1
16/04/2018
20/04/2018
24/04/2018
15/05/2019
AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİİKİNCİ FON
1
16/04/2018
20/04/2018
24/04/2018
15/05/2019
AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİÜÇÜNCÜ FON
1
20/06/2018
27/06/2018
28/06/2018
10/07/2019
AK PORTFÖY %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ FON
1
17/09/2018
21/09/2018
24/09/2018
13/11/2019
AK PORTFÖY %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZBİRİNCİ FON
1
10/05/2019
20/05/2019
21/05/2019
08/07/2020
AK PORTFÖY %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZUNCU FON
1
10/05/2019
20/05/2019
21/05/2019
08/07/2020
İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %107 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İKİNCİ FON
14/10/2019
21/10/2019
22/10/2019
13/11/2020
İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %107 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ FON
25/11/2019
02/12/2019
03/12/2019
11/12/2020
İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %117 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BİRİNCİ FON
10/06/2019
14/06/2019
17/06/2019
29/06/2020
İŞ PORTFÖY %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI DÖRDÜNCÜ FON
09/03/2020
13/03/2020
16/03/2020
14/04/2021