MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

MSP

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
3.725.619
3.095.938
17.601.422
11.831.691
Duran Varlıklar
143.767
92.481
294.780
307.038
Toplam Varlıklar
3.869.386
3.188.419
17.896.202
12.138.729
Kısa Vadeli Yükümlülükler
108.599
120.248
6.768.790
756.803
Uzun Vadeli Yükümlülükler
20.219
33.038
161.136
157.848
Toplam Yükümlülükler
128.818
153.286
6.929.926
914.651
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.740.568
3.035.133
10.966.276
11.224.078
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
3.740.568
3.035.133
10.966.276
11.224.078
Toplam Kaynaklar
3.869.386
3.188.419
17.896.202
12.138.729

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
362.400
895.639
11.163.037
1.432.073
Satışların Maliyeti
-25.111
0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
337.289
895.639
11.163.037
1.432.073
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
337.289
895.639
11.163.037
1.432.073
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-1.055.933
-973.504
3.618.455
-146.268
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
-1.055.933
-973.504
3.618.455
-146.268
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-355.302
-715.432
4.242.527
372.171
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-362.334
-702.103
3.434.007
274.264
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-362.334
-702.103
3.434.007
274.264
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-362.334
-702.103
3.434.007
274.264
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.386
-3.332
-2.864
-16.462
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-379.720
-705.435
3.431.143
257.802
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-379.720
-705.435
3.431.143
257.802

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır