FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

FTP

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2023/06
Sunum Para Birimi
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
15.764.088
Duran Varlıklar
1.336.852
Toplam Varlıklar
17.100.940
Kısa Vadeli Yükümlülükler
412.927
Uzun Vadeli Yükümlülükler
136.385
Toplam Yükümlülükler
549.312
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.551.628
Ödenmiş Sermaye
18.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
16.551.628
Toplam Kaynaklar
17.100.940

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2023/06
Sunum Para Birimi
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Hasılat
Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
0
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-702.421
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
-560.543
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-560.543
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-584.771
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-584.771
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-584.771
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-584.771
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-584.771

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır