HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

HKTM

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Dönen Varlıklar
354.542.757
Duran Varlıklar
136.066.049
Toplam Varlıklar
490.608.806
Kısa Vadeli Yükümlülükler
251.372.211
Uzun Vadeli Yükümlülükler
17.579.658
Toplam Yükümlülükler
268.951.869
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
215.404.097
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.252.840
Toplam Özkaynaklar
221.656.937
Toplam Kaynaklar
490.608.806

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Hasılat
282.159.287
Satışların Maliyeti
-191.267.821
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
90.891.466
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
0
Brüt Kâr (Zarar)
90.891.466
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
27.556.787
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
30.751.905
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
16.307.511
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
14.622.269
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
14.622.269
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.045.040
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
13.577.229
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.295.881
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.326.388
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.077.048
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
12.249.340

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır