COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

COL

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
12.906.407
Duran Varlıklar
179.425
Toplam Varlıklar
13.085.832
Kısa Vadeli Yükümlülükler
902.718
Uzun Vadeli Yükümlülükler
6.633
Toplam Yükümlülükler
909.351
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.176.481
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
12.176.481
Toplam Kaynaklar
13.085.832

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Hasılat
12.070
Satışların Maliyeti
-11.777
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
293
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
293
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-3.283.555
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
-3.283.555
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-3.308.737
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-3.315.370
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-3.315.370
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-3.315.370
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.315.370
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-3.315.370

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır